کفکش ۳اینچ ۴۴متر راد پمپ فلوتردار

205,000,000 ریال