مینی دات با چراغ LED کلاهی پرنور رنگ آفتابی

    65,000 ریال

    جنس چراغ LED کلاهی

    12 ولت اندازه

    سیم 10 سانتیمتر

    بدنه آلومینیومی