مینی دات با چراغ LED اوال رنگ سبز آفتابی

60,000 ریال

جنس چراغ LED اوال

12 ولت اندازه

سیم 10 سانتیمتر

بدنه آلومینیومی